top of page
WhatsApp Image 2024-05-06 at 12.44.46.jpeg

ציר הזמן של איטליה

אירועים היסטורים שעיצבו את דמותה של איטליה

איש הקרח אֶצִי חי באלפים‏

3300 לפנה"ס

האטרוסקים שולטים על חלקים מאיטליה

800 לפנה"ס

היוונים מתיישבים בדרום איטליה

700 לפנה"ס

קמה הרפובליקה הרומית

753 לפנה"ס

הרומאים משתלטים על חלק גדול מאיטליה

334 לפנה"ס

חניבעל פולש לאיטליה

218 לפנה"ס

רומא כובשת את יוון

146 לפנה"ס

הגלדיאטור ספרטקוס מוביל את מרד העבדים

73 לפנה"ס

יוליוס קיסר מתמנה לדיקטטור הרפובליקה הרומית

45 לפנה"ס

קרב אקטיום – סופה של הרפובליקה הרומית

31 לפנה"ס

האימפריה הרומית קמה ואוגוסטוס הופך לקיסר הראשון

27 לפנה"ס

רומא עולה בלהבות

64 לספירה

פומפיי נחרבת בהתפרצות הר הגעש וזוב

79 לספירה

נחנך הקולוסיאום ברומא

80 לספירה

האימפריה הרומית בשיא כוחה ומימדיה

117 לספירה

קונסטנטינוס הגדול הופך לקיסר רומא

306 לספירה

האימפריה הרומית מתפצלת לשתי אימפריות נפרדות

395 לספירה

ביזת רומא על ידי הוויזיגותים

410 לספירה

נפילת האימפריה הרומית

476 לספירה

האוסטרוגותים שולטים באיטליה

488 לספירה

קמה רפובליקת ונציה

600 לספירה

הלומברדים כובשים את איטליה

751 לספירה

קרל הגדול והפרנקים מביסים את הלומברדים

773 לספירה

האפיפיור מכתיר את קרל הגדול לקיסר האימפריה הרומית

800 לספירה

נולד הפסל ניקולא פיזאנו

1220 לספירה

ג'ובאני פיאן דל קארפינה מגיע לסין ומונגוליה וכותב ספר על המסע

1245 לספירה

ראשית הרנסאנס בפירנצה

1300 לספירה

ג'וטו משלים את סדרת הפרסקאות בקפלה סקרובני שבפאדובה

1305 לספירה

דנטה אליגיירי משלים את הקומדיה שלו ‏

1308 לספירה

המשורר פְרַנְצֶ'סְקוֹ פֶּטְרַארְקָה מחבר את מחזור השירים לאהובתו לאורה

1327 לספירה

בית גונזגה עולה לשלטון במנטובה

1328 לספירה

המגפה השחורה מכה באיטליה וקוטלת כשליש מהאוכלוסייה

1348 לספירה

-

-3300

-800

-700

-509

-334

-218

-146

-73

-45

-31

-27

64

79

80

117

306

395

410

476

488

600

751

773

800

1220

1245

1300

1305

1308

1327

1328

1348

הכל

הכל

פוליטיקה

פוליטיקה

אירועים

אירועים

דמויות

דמויות

אומנות

אומנות

ספרות

ספרות

האימפריה הרומית

האימפריה הרומית

ציר הזמן של איטליה

bottom of page