top of page

ד״ר מאיה קציר - מטאמורפוזות

00:00 / 18:58
הקציר החודשי - מטאמורפוזות

הקציר החודשי - מטאמורפוזות

בכל פרק תוכלו להאזין למחשבות, ידיעות ושאלות שאני אוספת משדות שונים במהלך החודש, מערבבת, שוכחת, מדמיינת ובסוף מארגנת לכדי פרק בנושא מסוים.

המשכ/י למאמר

הפקות מקוריות  //  באיטליה  מגזין דיגיטלי

המשכ/י בהאזנה

bottom of page