top of page

אוטזי איש הקרח

00:00 / 11:04
אוֹצִי איש הקרח - המומיה העתיקה בעולם

אוֹצִי איש הקרח - המומיה העתיקה בעולם

המוזאון לארכיאולוגיה שבעיר בולצנו בצפון איטליה מוקדש כולו לאדם אחד. חייו ומותו של אדם זה הם המפתח להבנת עידן הנחושת באלפים של דרום טירול.
שמו הוא אוצי, אך החוקרים מכנים אותו בכבוד רב - ״האיש שבא מן הקרח״.

הפקות מקוריות  //  באיטליה  מגזין דיגיטלי

המשכ/י בהאזנה

bottom of page