top of page

פירסומים קשורים

נפוליטנית: ניב, שפה, תרבות

נפוליטנית: ניב, שפה, תרבות

הניב הנפוליטני נחשב לאחד מה"שפות המשניות" המפורסמות בעולם. גם אם התורמים לכך הם כנותו הייחודית, שמחת החיים הפורצת או חיוניותו העזה, ישנו...

יונתן פיין

סופר ומתרגם מאיטלקית

אריאלה בנקיר

אילת מידן

ליאת נאוס

שירלי פינצי לב

שותפים נוספים

שותפים לעשייה

bottom of page